Niszczycielski i potężny ogień stanowi jedno z największych zagrożeń dla człowieka, zaś pożary – tak częste w prywatnych domach oraz w zakładach pracy – mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje. Stosowne środki przeciwpożarowe – dobrze dobrane i umiejętnie wykorzystane – mogą pomóc w ograniczeniu konsekwencji pożarów. W każdym domu, w każdym zakładzie pracy ważne jest posiadanie takich środków, które – w razie konieczności – będzie można wykorzystać w czasie walki z pożarem.

Najpopularniejsze środki przeciwpożarowe

Jakie środki przeciwpożarowe są najpopularniejsze i jak z nich korzystać?

Najbardziej rozpowszechnionym ze wszystkich środków przeciwpożarowych są hydranty. Dzięki nim można pobrać odpowiednie ilości wody, jednak woda nie jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku gaszenia aparatury elektrycznej lub łatwo palnych cieczy. Są też substancje, które z wodą wchodzą w niebezpieczne reakcje, w efekcie zaś mogą wytwarzać się trujące gazy.

Z tego też powodu, przynajmniej w początkowym etapie gaszenia pożarów, największą skutecznością wykazują się gaśnice. Odpowiedni typ gaśnicy powinien znaleźć się w każdym domu oraz lokalu użytkowym. Gaśnica taka musi zostać umieszczona w miejscu widocznym i łatwo dostępnym, dzięki czemu można szybko się do niej dostać w razie zagrożenia. Ważne jest nie tylko odpowiednie umieszczenie gaśnicy, ale i systematyczne kontrolowanie jej stanu technicznego. Kolejna sprawa, to ilość gaśnic. Im większy obiekt, tym więcej tego typu urządzeń powinno znaleźć się na jego terenie.

Rodzaje gaśnic

Gaśnice mogą różnić się między sobą, zaś na rynku można spotkać różne ich rodzaje. Bardzo popularne są gaśnice pianowe oraz gaśnice proszkowe. Te drugie pozwalają stłumić ogień dzięki odcinaniu przez proszek dopływu tlenu z powietrza. Ten rodzaj gaśnicy jest bardzo uniwersalny i może być wykorzystany w każdym przypadku. W trosce o swe bezpieczeństwo należy jednak pamiętać, by nie wdychać proszku. Do gaszenia urządzeń elektrycznych można wykorzystać gaśnice śniegowe, które zawierają ciekły dwutlenek węgla.

Kategorie: Budownictwo