Laptopy i Komputery

 

Komputera nie należy stawiać w miejscu nasłonecznionym, aby nie uległ przegrzaniu. Poza tym ostre światło utrudnia patrzenie na ekran monitora i męczy oczy. Stację dysków najlepiej odkurzać na sucho, chyba, że istnieje potrzeba wyczyszczenia jakichś plam. Jeśli zatem musimy użyć wilgotnej ściereczki, musimy uważać, aby nie ciekła z niej woda i by nie dostała się ona do otworów wentylacyjnych urządzenia.

 

Przechowywanie i czyszczenie aparatów fotograficznych

Wszelkie aparaty fotograficzne i kamery należy przechowywać w pokrowcach lub specjalnych futerałach. Futerały takie można kupić w sklepie ze sprzętem fotograficznym. Ich kształt musi być oczywiście dostosowany do kształtu aparatu. Czyszczenie tych urządzeń należy zlecić specjaliście, gdyż samodzielne nieprawidłowe obchodzenie się z tak delikatnych sprzętem może skutkować jego uszkodzeniem, a wtedy ewentualne reklamacje najprawdopodobniej nie zostaną uwzględnione. Tak samo żadnych napraw nie należy wykonywać samemu, bo ryzykuje się zniszczeniem sprzętu, a odpowiedzialność za to ponosi użytkownik, a nie producent. O ewentualnych reklamacjach zatem nie byłoby mowy.

 

Podsumowanie

 

Warto też zwrócić uwagę na to, aby nie kłaść urządzeń elektronicznych w miejscach, skąd łatwo mogą spaść – np. na brzegu stołu, czy innych mebli. Niejednokrotnie bowiem sprzęt ulega zniszczeniu z powodu pośpiesznego położenia w niewłaściwym miejscu. Gdy wychodzimy z nim na zewnątrz – warto przechowywać go w wydzielonym miejscu – na przykład w osobnej kieszeni wewnętrznej torebki lub kurtki. Nie jest wskazane, aby jakiekolwiek urządzenie elektroniczne obtłukiwało się w czasie ruchu z innymi twardymi przedmiotami. Jeśli na przykład posiadamy dwa telefony komórkowe – powinny być one przenoszone w osobnych kieszeniach lub futerałach. To samo dotyczy smartfonów, tabletów i innych urządzeń.

Kategorie: Elektronika