Oba rodzaje podpisu są wykorzystywane do poświadczania dokumentów, które mają formę cyfrową oraz pozwalają na zidentyfikowanie osoby, która składa podpis. Jednocześnie warto pamiętać, że elektroniczny podpis różni się w bardzo dużym stopniu od odręcznego podpisu elektronicznego.

Bezpieczny podpis elektroniczny

Oparty jest o zaawansowane techniki kryptografii i składa się go za pomocą indywidualnego klucza prywatnego. Jest przyporządkowany do jednej osoby, powinien zostać sporządzony przy użyciu odpowiednich urządzeń oraz danych, które znajdują się pod kontrolą jego posiadacza. Ma taką samą moc prawną jak odręczny podpis złożony na dokumencie. Jest stosowany np. przy składaniu deklaracji celnych i podatkowych, przy podpisywaniu faktur elektronicznych, dokumentacji medycznej, korespondencji urzędowej, do podpisywania dokumentów w obrocie handlowym. Prawne skutki wykorzystania takiego podpisu zostały uregulowane przez ustawę z dnia 18 września 2001 r.

Odręczny podpis elektroniczny

Odręczny podpis elektroniczny wykonany jest przy pomocy stylusa lub piórka umieszczony na dokumencie elektronicznym. Innymi słowy jest to odręczny podpis zrobiony na czytniku w taki sam sposób w jaki składa się podpis na papierowym dokumencie. Elektroniczne panele gromadzą szereg danych dotyczących czasu złożenia podpisu, sposobu jego wykonania, siły nacisku na ekran. Dzięki tym informacjom powstaje biometryczny obraz, który jest niezwykle trudny do podrobienia. Ten rodzaj podpisu jest składany na umowach w różnych obszarach biznesu, np. w bankowości, przy potwierdzaniu odbioru przesyłki, a także w branży nieruchomości.

W Polsce nie ma ustawy, która reguluje konsekwencje prawne złożenia odręcznego podpisu elektronicznego. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym zawieranie umów opiera się na oświadczeniu woli do zawarcia umowy. W tym kontekście podpis, nawet jeśli jest on złożony za pośrednictwem urządzenia elektronicznego, można uznać za wystarczający.